วัตถุประสงค์
1. เพื่อการสังคมสงเคราะห์ในด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนและบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

2. ให้การศึกษาเพื่อป้องกันเยาวชนในการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด หรือโอกาสเสี่ยงต่อเชื้อ HIV

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชากรในท้องถิ่นและชุมชนในด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม ให้เป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติ

4. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

6. เพื่อเป็นสถานสงเคราะห์เด็กยากจนหรือกำพร้าพ่อแม่

คณะกรรมการมูลนิธิ


Charlie Milbrodt
ผู้อำนวยการ

Cathy Milbrodt
รองผู้อำนวยการ

Prasit Suriyathammakhun
ประธานกรรมการ

Garoon Suriyachaiphan
รองประธานกรรมการ

Moltree Sereeprachakhom
กรรมการและเหรัญญิก

Ritthikrai Suriyachaiphan
กรรมการและเลขานุการ

Pratheep Niramonmonthon
กรรมการ

Wicha Amorchaiswad
กรรมการ

Kachit Supawad
กรรมการ

Wirachai Lohae
กรรมการ

Sarapi Panaratanadonchai
กรรมการ

ฝ่ายงาน-โครงการ

ฝ่ายงานใต้การบริหารงานของมูลนิธิชีวิตบริบูรณ์

ฝ่ายสำนักงาน

Wipa
wipa_it@alfhome.org

บ้านพักเด็กชีวิตบริบูรณ์สาขาดอยสะเก็ด

Wiyada
wiyada@alfhome.org

บ้านพักเด็กชีวิตบริบูรณ์สาขาแม่ลาน้อย

Sarapi
sarapi@alfhome.org

บ้านพักเด็กชีวิตบริบูรณ์สาขาบ้านเด่น

Somjit
somjit@alfhome.org

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Prapan
prapan@alfhome.org

ฝ่ายสื่อสารมวลชน

Jeremy
jeremy@lwmi.org

ฝ่ายพัฒนาอาชีพ

Garoon
garoon@alfhome.org

ฝ่ายไอที

Ritthikrai
info@alfhome.org

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมความเคลื่อนไหวล่าสุดของมูลนิธิชีวิตบริบูรณ์

  • ทั้งหมด
  • บ้านพักเด็ก
  • การพัฒนาอาชีพ
  • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม

สถานที่ตั้ง :

191 หมู่ 1 ตำบล เชิงดอย
อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
50220 ประเทศไทย

โทร :

+66 052-001377